Klara Bothén

Texts

Att föra vidare en textil kod

Published in Värmlands Folkblad, December 27 2019, and in Rackstadmuseet’s exhibition catalog “Ruralitet – centrum, periferi”, March 7 2020.

Download full text (Swedish only)